Kenyataan Media - Guru Dibenar Guna Telefon

 

Beberapa hari lepas media utama telah menyiarkan beritamengenai Guru Dilarang Menggunakan Telefon di DalamKelas, berikutan itu ramai yang kurang berpuas hati dengankenyataan tersebut kerana telefon pintar memang perlu digunakankerana mempunyai pelbagai fungsi dan bahan penting untuk pdpc.

Berikutan itu satu kenyataan media telah dikeluarkan:

KENYATAAN MEDIA – SEBARAN UMUM

I』d like to clarify my statement about the usage of hand phonesin school. Teachers are allowed to bring their phones to school butits usage is limited to after school hours and free periods andmust not be a disturbance to the teaching and learning process.

However, in today』s learning environment obviously teachers canuse their phones to integrate lessons using the 21st centurytechnology and methodology. Teachers are a fundamental and pivotalpart of our education system and I』m sure they optimize theirphones to enrich the teaching and learning quality.

In fact, I myself know many teachers who use their own phone』sdata plan for the benefit of their students and I applaud andencourage their noble effort full heartedly. – P.Kamalanathan

 

Saya ingin menjelaskan kenyataan saya mengenai penggunaantelefon bimbit di sekolah. Guru – guru sememangnya dibenarkan untukmembawa telefon mereka ke dalam kawasan sekolah tetapikepenggunaannya atas urusan persendirian adalah tidak patut dantidak boleh mengganggu proses pengajaran dan pemudahcaraan denganmurid.

Guru-guru boleh menggunakan peranti mereka sebagai salah satubahan dalam PdPc di mana ianya membantu dari segi Pendidikan Abadke-21. Persekitaran hari ini memperlukan pengintegrasian denganmenghubungkan teknologi yang ada. Guru adalah aset yang palingpenting dalam sistem pendidikan kami dan saya sedar ramai guru-gurukita mengoptimumkan sumber teknologi yang mereka ada untukmemperkayakan kualiti pengajaran dan pemudahcaraan.

廣告-請繼續往下閱讀

Malah saya sendiri tahu ramai guru – guru yang menggunakanbanyak peranti, telefon bimbit, tablet komputer persendirian sertaplan data telefon mereka sendiri untuk menjalankan PdPc dan segalausaha tersebut, saya dan Kementerian Pendidikan Malaysia akansentiasa menghargai pengorbanan guru. Sekian.

Terima Kasih

– P.Kamalanathan