CARA MENGIRA BILANGAN PATAH PERKATAAN DALAM KARANGAN BM

CARA MENGIRA BILANGAN PATAH PERKATAAN DALAM KARANGAN BM

 

KAEDAH PENGIRAAN BIL. PATAH PERKATAAN..

Bilangan patah perkataan merupakan salah satu elemen dalampenulisan karangan khususnya dalam soalan penulisan yangmengehadkan bilangan patah perkataan seperti soalan ulasan (UPSR)dan rumusan (PT3&SPM)…

Namun masih terdapat ramai pelajar tidak tahu cara untukmengira bilangan patah perkataan. Untuk menghasilkan ulasan danrumusan yang berkesan, pelajar kenalah tahu kaedah pengiraanbilangan patah perkataan supaya tidak dipotong markah apabilamelebihi bilangan patah perkataan dalam penulisan…

Diharapkan perkongsian di bawah ini membantu para guru dan muridsemua…