Perbezaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) & Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

 

廣告-請繼續往下閱讀

 

Perbezaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) &Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yangberterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkanmaklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaianmurid.

 

PBD lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiapmurid dan membantu guru membuatdiagnostik bagi mengesanperkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa sertamerancang pengubahsuaian kaedah pengajarannya.

Berikut adalah soalan-soalan lazim mengenai Pentaksiran BilikDarjah.

廣告-請繼續往下閱讀

 

廣告-請繼續往下閱讀